Nová knihovna pro 21. století

Příprava zadání

Kde a jaký objekt by měl vzniknout? Podívejte se na záznam veřejné diskuze a výsledek ankety.

knihovna_ilustrace

Mníšek a jeho obyvatelé si zaslouží moderní multifunkční knihovnu, která by se měla stát místem poznávání
a setkávání všech generací.

Chceme vybudovat moderní vzdělávací a informační centrum města. Měl by vzniknout nejen dům plný knih, ale podle konkrétních přání občanů i jakýsi veřejný obývák, kde se místní lidé budou rádi potkávat a společně komunikovat.

V tuto chvíli máme vytipovány tři lokality, kde by nová knihovna mohla stát. Jsme si vědomi výhod a nevýhod jednotlivých míst a také případných nutných opatření, která by s nimi byla spojena. 

Chtěli bychom vám poskytnout možnost do procesu vzniku nové knihovny promluvit. Proto jsme připravili následující anketu, kde bychom rádi získali názory, které funkce by nová knihovna měla plnit a nabízet a také, kde by měla stát.

Další kroky

Další možnost zapojení bude v lednu, kdy vás zveme na veřejné setkání, kde budeme výsledky ankety prezentovat, zvážíme všechny možné varianty a řekneme si kde a jakou knihovnu bychom chtěli. Na základě diskuze s veřejností vznikne do konce léta studie nové budovy. Vedení města bude také samozřejmě hledat nejvhodnější formu financování a bude odpovědné za to, aby tato investice odpovídala ekonomickým a finančním možnostem města a jakkoliv neohrozila běžný provoz města a další provozní investice. Všechny fáze.

Naše vize knihovny

Rádi bychom na základě diskuse s občany, potenciálními budoucími návštěvníky knihovny, vybudovali moderní vzdělávací a informační centrum města – všem otevřený prostor, který k základním službám knihovny nabídne i další volnočasové a vzdělávací aktivity podporující sociální vazby a mezigenerační soužití.

Knihovna Šlapanice – více na Archiwebu

Knihovny 21. století v sobě sdružují prostory, kde se může studovat, pracovat, spolupracovat, ale také si hrát a odpočívat. Prostor pro besedy, výstavy, přednášky. Nová knihovna tak může podle zadání mníšeckých obyvatel obsahovat různé prostory a funkce: samozřejmostí je moderní výpůjční část, ale nabízejí se další nové možnosti – například studovna, prostor pro teenagery, dětská část s hernou či víceúčelový sál – vše s přístupem na internet.

Knihovna by se měla stát místem, kam může přijít ideálně každý den od rána do večera kdokoliv a využívat všech služeb zdarma. Útočištěm pro mladé, kteří sem budou chodit za zábavou, poznáním, ale především svými vrstevníky, s nimiž mohou komunikovat, ale i sdílet nejrůznější činnosti. Mohla by sloužit i jako zázemí pro děti čekající po škole na odpolední aktivity nebo dopravu domů.

Městská knihovna v Maranellu – Více na Archiwebu

V prostorách by mohli návštěvníci najít dostupné počítače s napojením na internet, stejně jako multifunkční zařízení, na kterých budou moci kopírovat, tisknout a skenovat.